Wiadomości

Wtorkowe odczyty na Historii UWr, WTMH

2018

  • 4 XII - Andrzej Kozieł "Malarstwo barokowe na Śląsku". Wybrane wątki.
  • 18 XII - Andrzej Paściak "230-lecie lotnictwa wrocławskiego, cz. 1: Dzieje wrocławskiej aeronautyki i lotnictwa od maja 1789 r. do maja 1945 r."

2019

  • 8 I - Andrzej Paściak "230-lecie lotnictwa wrocławskiego, cz. 2: Dzieje wrocławskiego lotnictwa od maja 1945 r. do maja 2018 r."
  • 22 I - Łukasz Migniewicz "Śląska historia numizmatem zapisana, cz.